Stockholm Ski Marathon 2015 – 02 – 15

Söndag

Prognos

temp +2 grader Fukt 90%

Glid: Grund

Motion Alt 1 1. Torrstryk TOKO LF Tribloc Black Additive 10% och droppa sedan på TOKO LF Tribloc Blå

2. Låt skidorna kallna minst 20 min, sickla och borsta.

Elit Alt 1och 2 1. Torrstryk TOKO HF Tribloc Black Additive 10% och droppa sedan på TOKO HF Tribloc Röd.

2. Låt skidorna kallna minst 20 min, sickla och borsta.

Toppning

Elit Alt 1 1. Värm in Jet Stream 2.0 Gul pulver, låt kallna.

2. Borsta skidan.

Motion Alt 2 1.Värm in Toko HF Tribloc Röd el LF Röd

2.Låt kallna minst 20min,sickla och borsta

Fäste: 1. Rugga ordentligt med slippapper (P80 – 100)

Motion Alt 2. Grunda med Toko Nordic Base Klister el Gripspray Base

3. Lägg ett tunt lager med Nordic Blå Klister
sedan blanda NordicKlister Röd/Gul 70/30%

Elit Alt 3. Lägg ett tunt lager med Nordic Blå Klister

sedan blanda Nordic Klister Röd/Gul 90/10%

Struktur 1. Nordic strukturjärn blå (rak struktur) – dra en gång i skidans åkriktning.sedan dra en gång med den Röda Strukturjärnet.

LYCKA TILL

Thomas oljan Eriksson